Teaching Staff

TEACHING STAFF

ಕ್ರ. ಸಂ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹೆಸರು ವಿಷಯ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಫೋಟೋ
01 ಡಾ. ವೀರೇಶಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು 9591815056
02 ಡಾ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೊಟ್ನೆಕಲ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕನ್ನಡ 9448570340
03 ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾ ಅಳವಂಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವ್ಯ. ಅಧ್ಯಯನ 9845823949
04 ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಗೌಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ 9480211303
05 ಡಾ. ಬಿ.ಎನ್ ತಳವಾರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ 9620868068
06 ಶ್ರೀ ಕುಬೇರಪ್ಪ ಎಸ್ ದಂಡಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ 9620329127
07 ಶ್ರೀ ಪಿ.ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇತಿಹಾಸ 8453020692
ಕ್ರ. ಸಂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹೆಸರು ವಿಷಯ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಫೋಟೋ
08 ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಓಜಿನಹಳ್ಳಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ 9343736907
09 ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಸೋಮಲಾಪೂರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇತಿಹಾಸ 8722118278
10 ಶ್ರೀ ಬಿ. ವಿ. ಪ್ರತಾಪ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ 9740188595
11 ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕಕುಮಾರ ಎಚ್.ಎಮ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ 7406048350
12 ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಎನ್ ದೊಡ್ಡವಾಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇಂಗ್ಲೀಷ 9731581337
13 ಶ್ರೀ ಪುಂಡಲೀಕರಡ್ಡಿ ಆರ್.ಬಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಶಿಕ್ಷಣಶಾಸ್ತ್ರ 9686710082
14 ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಶೆಲ್ಯೂಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕನ್ನಡ 9741762954
15 ಶ್ರೀ ಶಿವನಗೌಡ ಪಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ 9845646370
16 ಕು ರುಕ್ಸಾರ ಬೇಗಂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ 8277973424
17 ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ ಬೇವಿನಗಿಡದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇಂಗ್ಲೀಷ 9663848008
18 ಶ್ರೀ ಈಶಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ದೈಹಿಕ ನಿದ್ರೆಶಕರು 9945011581
19 ಶ್ರೀಮತಿ ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಡಿ.ಬಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ 9481072588
20 ಶ್ರೀ ಮಹೇಬೂಬ ಸಾಬ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ 9945208178
21 ಶ್ರೀ ಅಕ್ಬರ ಖಾಸೀಂಸಾಬ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇತಿಹಾಸ 9590946027
22 ಕು. ಮಂಜುಳಾ ಬಿಡನಾಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ 7026429084
23 ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ 9902819679
24 ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಯಕ್ಲಾಸಪೂರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕನ್ನಡ 9743274892
25 ಕು. ವಾಸವಿ ಪಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ 8123897142
26 ಶ್ರೀ ರವಿ ಸುಣಗಾರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ 9986695089
27 ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ 8147631303
28 ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಅರಳೇಲಿಮಠ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ 9901415323
29 ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ 9739476550
30 ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಮಲಾ ಸಿ ಬೀಮಳ್ಳಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇತಿಹಾಸ 9632115285
31 ಕು.ಭಾರತಿ ಜಿ.ಇ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ 9036738146
32 ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ ಬಸವರಾಜ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ 8904119963
33 ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ಕವಲೂರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇಂಗ್ಲೀಷ 9449511466
34 ಕು.ಶಿಲ್ಪಾ ಅಂಗಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ 8105552810
35 ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಂಗಲಾ ಎಮ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ 7411980028
36 ಶ್ರೀ ವಿನೇಶಕುಮಾರ ಬಿ.ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇಂಗ್ಲೀಷ 8317482973
37 ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಳಾ ಡಂಬಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕನ್ನಡ 7022813330
ಕ್ರ. ಸಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹೆಸರು ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ
01 ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯ 9880730076
02 ಶ್ರೀ ಪರ್ವತಗೌಡ ಬಿ ಎನ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ 9880110803
03 ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ ಉಂಕಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ 9148574688
04 ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಿ ಕಾತರಕಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ 9740641468
05 ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ ಹಿರೇಮಠ ಕಾರ್ಯಾಲಯ 9743959809
06 ಶ್ರೀ ವಾಸು ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಪ್ರ.ಅಟೆಂಡರ 9019162480
07 ಶ್ರೀ ಹಮ್ಮಿಗೇಶ ನೀಲಪ್ಪ ಬಿ ಪ್ರ.ಅಟೆಂಡರ 8310533062
ಕ್ರ. ಸಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹೆಸರು ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ
01 ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಹಿರೇಮಠ ಗಾರ್ಡನ್ 9686568483
02 ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ 8123807148
03 ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸಮ್ಮ ಗೊಲ್ಲರ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ -
04 ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಬಂಗಾಳಿಗಿಡದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 7411721140
05 ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈನಾಜ್ ಬೇಗಂ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 9916810080
06 ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾದೇವಮ್ಮ ಚಾಕರಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 7353258942
07 ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 9980395120
08 ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 6363067780
09 ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 9663249449